top of page
bygg Fields

SOLBJØRG HANITZ

Psykologspesialist

Eg er utdanna psykolog ved universitetet i Trondheim, Aalborg og Gold Coast. Eg har eit stort engasjement for metakognitiv terapi (MKT), der eg allereie på studiet skreiv hovudoppgåve om korleis MKT kan hjelpe folk på tvers av ulike diagnoser. Videreutdanna meg ved MKT Masterclass like etter endt studie, der eg har fullført begge nivåer av MKT. Har over 8 års erfaring frå spesialisthelsetjenesta med vaksne, ungdom og barn.

Eg har god erfaring med å hjelpe menneske med ulike utfordringar, til dømes dei som ikkje opplev å ha kontroll over tankekøyr, depresjon, sosial angst, tvangsliding, reaksjonar på belastningar og førebyggande hjelp. Klientane har uttrykt at dei har opplevd den metakognitive tilnærminga som effektiv, samt ein lettelse over at fokus er framoverretta. Fleire opplever framgong allereie etter få timar, då dei lærer håndgripelege teknikkar for å oppleve kontroll over korleis møte motgang/tanker/følelser.

Eg har eit stort engasjement for å hjelpe både voksne og barn til å få det bedre. Vi kan enten ha videokonsultasjon eller møtast på Helsehuset i Førde. Å oppsøke hjelp anser eg som ei styrke, der ingen problemstilling er for stor eller liten. Du kan ringe meg for ei uforpliktande samtale, og så finn vi saman ut av vegen vidare :-)

MHWollFoto-WEB-15.jpg

Tilbakemeldingar

"Det som har vore unikt med behandlinga som eg fikk av Solbjørg er måten ho klarte å få meg til å bryte ut av negative tanker, og ikkje minst klare å bli meir oppmerksom på det som er rundt meg. Det har gitt meg eit betre liv, med mindre negativitet frå mitt eget sinn."

"Samtalene med Solbjørg har betydd veldig mye for meg fordi hun har hjulpet meg til å bli bevisst egne mønstre, noe jeg kommer til å ha stor nytte av resten av livet."

"Metoden som ble brukt hjalp meg veldig ettersom den ikke bare fokuserte på selve angsten, men hvordan jeg i praksis kan takle den bedre. Det gav meg en av følelse kontroll og at angsten er noe jeg kan gjøre noe med. Jeg bruker fortsatt metodene jeg lærte når angsten kommer snikende og det har gjort at jeg nå bekymrer meg mye mindre enn før."

"Eg mestra å forstå og håndtere negative tankemønster etter berre tre samtaler med Solbjørg"

bottom of page