top of page
Image by Nathan Dumlao

Kvalifisert veiledning

innan mat, helse og livsstil

Råd og verktøy til betre helse

og trivsel

Klinisk ernæringsfysiolog

Image by Daryl Baird

Målretta behandling ved hjelp av metakognitiv terapi

Hjelp til å takle livskriser, stress, angst, depresjon eller andre livsutfordringar

Psykologspesialist

NB!  Klinisk ernæringsfysiolog er for tida i permisjon og tek difor ikkje nye konsultasjonar/oppdrag.

Om du treng time til klinisk ernæringsfysiolog kan eg anbefale Ernæringsteamet som held til i Oslo. Dei tilbyr også samtaler per tlf/video. Sjekk ut www.ernaringsteamet.no 

bottom of page